Кутак за математику…

Дан броја пи

Сваког 14. марта широм света се на разне начине обележава   Дан броја π.  По англосаксонском начину писања датума месец/дан  данас је 3/14,  а  3, 1 и 4 су три најзначајније цифре броја π у децималном запису.

Пи или π је математичка константа, данас широко примењивана у математици и физици. Њена приближна вредност је 3,14159, а дефинише се као однос обима и пречника круга.

Пи је ирационалан број, што значи да се његова вредност не може изразити преко разломака. Због тога његов децимални запис нема краја и није периодичан. Пи је такође трансцендентан број, што значи да га није могуће изразити коришћењем коначног броја целих бројева уз четири основне рачунске операције (сабирање, одузимање, множење и дељење) и кореновања, што,   значи и да решење ниједне алгебарске једначине са рационалним коефицијентима.

Пи се појављује у формулама које се тичу геометријских слика и тела које садрже облик круга или елипсе. У њих спадају ваљак, купа и лопта.Такође, угао од 180 степени износи π радијана.

Овај бесконачни низ цифара је опчињавао и математичаре и лаике, а током последњих неколико векова уложено је много труда у рачунању што више децимала и испитивању особина броја

Нумеричка вредност пи заокружена на 64 децимална места је:

π ≈ 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 5923

Најранију познату службену или већу прославу Дана броја пи организоваоо је 1988. године Larry Shaw у  Exploratoriumu у Сан Франциску,  где је Shaw радио као физичар, при чему су особље и јавност марширали око једног од музејских кружних простора након чега су конзумирали воћне пите.  Exploratorium и даље слави Дан броја пи.

Дан броја пи обдржава се на много начина, укључујући једење пите, гађање питама и расправљање о значају броја π.  Неке школе организују такмичења у томе који ће се ученик моћи присетити броја пи с највише децималних места.

 Дан апроксимације броја пи обдржава се 22. јула (или 22/7 по запису датума дан/месец), јер је разломак 227 уобичајена апроксимација броја π.

Затворено за коментаре.