Кутак за математику…


Математичке игре

     Игра је саставни део наших живота. У раном узрасту, игра је активност која максимално развија све стране личности, ставља на пробу све функције и у свим видовима, развијајући их истовремено. Она представља организацију живота у најранијем узрасту.

     Игра као средство за развијање  логичко-математичког мишљења подразумева развијање способности да се схвате односи, да се издвоје квантитативне појаве од других, да се мисаоно обједине предмети у скуп, да се уоче елементи скупа и међупростор између елемената одређеног скупа.

     Игра има значајно место у развијању почетних математичких појмова, кроз игру се много тога научи и усвоји, јер је она основна активност у животу сваког детета, средство васпитног деловања и метод, односно пут у усвајању програмских садржаја, захтева и задатака. Кроз игру дете учи, понавља, вежба, стиче елементарне навике, упознаје односе, опонаша, укључује се у друштвени живот.успоставља контакте, развија осећања. Игром у целини делујемо на личност детета. Она је средсво афирмације и изражавања дечје личности.

     Дакле игром и кроз игру, деца усвајају нове математичке појмове, утврђују старе (усвојене), понављају и проверавају. Игре у којима се оперише бројевима, геометријским облицима, величинама и просторним односима зовемо математичким играма. Оне су изузетно средство развијања умних способности детета. Математички садржаји у игри постају детету ближи, интересантнији и разумљивији. У игри оперисање са бројевима и другим математичким појмовима има за дете смисла, те се дете ангажованије предаје практичној и интелектуалној активности и спремније је да овлада знањима која се у игри траже….

     Дакле, играјмо се…

Махјонг математичке операције

Одузимање разломака

Аритметичка игра

Математички квиз

Геометријска прецизност